Donateurs

Als u ons koor een warm hart toedraagt en mee wilt helpen om in de toekomst mooie concerten te blijven verzorgen, dan kunt u overwegen om donateur te worden. Wij kunnen uw steun goed gebruiken!

Uiteraard is ieder door u gekozen bedrag, incidenteel danwel jaarlijks, van harte welkom.

Maar een jaarlijkse donatie van 50 Euro (of meer) zouden wij zeer op prijs stellen. In ruil daarvoor wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de 2 concerten die wij jaarlijks uitvoeren en ontvangt u voor beide concerten een vrijkaart.

Bent u hiertoe bereid, dan graag een mailbericht met uw naam en adres naar: secretaris@voorschotenskamerkoor.nl . Wij nemen dan nader contact met u op.