welkom op de website van ons koor!

Ons koor bestaat uit ongeveer 30 leden.

De wekelijkse repetities vormen de kern van onze bezigheden.
Met veel plezier zingen wij elke week op woensdagavond onder leiding van onze enthousiaste dirigent
Nico Ph. Hovius
met wie wij muziek uit diverse stijlperioden bestuderen.

Zo'n twee keer per jaar brengen wij middels een concert het resultaat van onze studie ten gehore. Daarnaast verlenen wij af en toe medewerking aan andere evenementen.

Ons eerstvolgend concert

zal worden gehouden op 3 november, 20:00 uur in het Kruispunt.
Dit wordt een gezamenlijk optreden met Vox Clara uit Voorschoten.

Meer informatie: klik hier

vergroting poster klik hier